Våra kurser

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-08-06 08:00
Karlstad PÅ PLATS
2 900 kr exkl. moms

Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbete. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är dessutom ett krav från lagstiftningen.

Tid: 08.15-12.15

Nästa tillfälle
2021-08-25 08:15
DISTANS
2 500 kr exkl. moms

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-09-07 08:30
Arvika PÅ PLATS
5 200 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-09-17 08:00
Arvika PÅ PLATS
3 500 kr exkl. moms

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Byggnad där ett automatiskt brandlarm är installerat ska regelverket SBF110:8 följas. Brandlarmet skall vara utformat enlighet berörda kravställare som t ex är BBR, Arbetsmiljölagen, LSO, försäkringsbolag, kunder, Räddningstjänst, hyresgäster m fl. För skötsel och underhåll skall det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare), dessa skall ha fått en erforderlig utbildning.

Den här utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen

Tidig defibrillering (D-HLR) kan vara avgörande för överlevnad vid hjärtstopp men tidsfaktorn är avgörande. Därför är det viktigt att komma igång med D-HLR så fort som möjligt. Varje minuts försening till defibrillering minskar möjligheterna att överleva med upp till 10 %. Ambulansen kan ha lång väg att köra eller är ute på andra uppdrag för tillfället. Det som kan hjälpa den som är i nöd är att det finns en hjärtstartare inom räckhåll, och att det finns någon som kan påbörja HLR och veta hur man använder hjärtstartaren. I stort sett vem som helst kan sätta igång livräddande behandling med en hjärtstartare.

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Pris: 2 650 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Grundläggande brandkunskap är en bra och heltäckande utbildning för alla anställda inom en organisation/ett företag. Utbildningen fungerar även utmärkt för privatpersoner. 

Det finns inga kommande kurstillfällen
/ 2