Anläggningsskötare Sprinkler

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

• Förebyggande brandskyddsarbete
• Kravställare
• Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
• Sprinklersystemets omfattning och funktion
• Systemtyper, riskklassificering
• Dimensionering, komponenter, vattenkällor
• Anläggningsskötarens arbete
• Kontroll och underhåll
• Vanliga fel på anläggning

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06.

Kursmål

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen