Anläggningsskötare Brandlarm

Byggnad där ett automatiskt brandlarm är installerat ska regelverket SBF110:8 följas. Brandlarmet skall vara utformat enlighet berörda kravställare som t ex är BBR, Arbetsmiljölagen, LSO, försäkringsbolag, kunder, Räddningstjänst, hyresgäster m fl. För skötsel och underhåll skall det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare), dessa skall ha fått en erforderlig utbildning.

Den här utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Kursinnehåll

Regler och föreskrifter SBF 110:8
Kravställare
Anläggningstyper
Detektering principer
Undvika onödiga larm
Larmöverföring
Kontrollistor och rutiner
Åtgärder vid larm, från och tillkoppling av sektioner
Praktiska övningar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsägare, driftchefer, drifttekniker fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge ansvariga till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen