Heta arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

Kursinnehåll


Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.
Gäller från 2015-01-01
Certifikat tillhandahålles av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt, eller digitalt bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikatet distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka en vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.
 
I anslutning till utbildningen ska man göra ett certifieringstest. Man gör certifieringstestet via surfplatta, dator eller smartphone som du tar med till utbildningstillfället. Det krävs därför att du i anmälan uppger deltagarnas personliga mobilnummer och personlig mailadress.
Det är en stor fördel om du innan utbildningen laddar ner appen Heta arbeten på app.hetaarbeten.se. Mer information hittar du här. Obs! Det är en webbapp och finns inte på Appstore eller liknande. 

Lunch samt fika ingår

Från och med 1 oktober utökas På Plats-tillfällenas deltagarantal. Detta medför att vi under hösten kommer att erbjuda tre distanstillfällen med 20 platser/tillfälle. Följande datum är öppna för anmälan: 28/10, 25/11 samt 16/12.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursmål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

FörkunskaperHeta Arbeten på distans

Utvecklingen visar på nya mutationer av Covid-19 och en ökad smittspridning i världen och Europa. Detta gör att det inte är ansvarsfullt att återinföra ett krav som betyder att man måste samla människor fysiskt. Brandskyddsföreningen har i dialog med försäkringsbolagen därför bett UKHA att omvärdera sitt beslut om fortsatt distansutbildning och att återinföra släckövningen vid alla utbildningar (beslutet togs den 8 november). Undantaget för att genomföra den praktiska släckövningen förlängs till och med den 30 april 2022 (beslut 2/12). 

Detta medför att vi under våren kommer att erbjuda fyra distanstillfällen med 20 platser/tillfälle. Följande datum är öppna för anmälan: 3/2, 3/3, 7/4 samt 28/4. 

  • Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.
  • Kursen hålls på distans via Zoom. Utbildningen följer de normer och riktlinjer som är framtagna av UKHA, och med godkänt avsteg från praktikdelen.
  • Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alternativ surfplatta med kamera/mic samt internetuppkoppling. Obligatorisk ID-kontroll.
  • Deltagarna får innan tillfället en videolänk och instruktioner skickat till sig via e-post.
  • OBS! Kurslitteratur skickas med post innan tillfället.

Har du /företaget önskemål på en anpassad lösning hör av dig till Eva Svensson tfn 076-83 63 571.


Kontakta oss om du vill veta mer.
Roger Hesselius, roger.hesselius@karlstad.se, 054-540 28 51
Eva Svensson, eva.svensson@lbfvarmland.se, 076-83 63 571


Inga förkunskaper krävs, men glöm inte:

  • Att medtaga id-handlingar. ID-kontroll sker på plats/på distans.
  • Du skall genomföra certifieringstestet på plats/på distans på kursdagen. Du använder din smartphone, dator eller surfplatta. 
  • Det är en stor fördel om du innan utbildningen laddar ner appen Heta arbeten på app.hetaarbeten.se. Mer information hittar du här. Obs! Det är en webbapp och finns inte på Appstore eller liknande. 
  • Vid anmälan är det viktigt att personligt mobilnummer och/eller e-post till samtliga deltagare anges.
  • Om ändring av deltagare sker är det viktigt att informera oss om detta innan kurstillfället på grund av nya rutiner gällande certifiering.

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Karlstad PÅ PLATS

Räddningstjänsten
2021-12-17 - 08:00
13 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Räddningstjänsten
2022-01-14 - 08:00
18 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Räddningstjänsten
2022-01-21 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Säffle PÅ PLATS

Räddningstjänsten
2021-12-17 - 08:00
15 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Räddningstjänsten
2022-01-28 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Räddningstjänsten
2022-02-25 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Arvika PÅ PLATS

Arvika Näringslivscentrum
2022-01-14 - 08:00
5 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Arvika Näringslivscentrum
2022-02-11 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Arvika Näringslivscentrum
2022-03-11 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

DISTANS

Genomförare Räddningstjänsten Karlstad
2022-02-03 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Genomförare Räddningstjänsten Karlstad
2022-03-03 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Genomförare Räddningstjänsten Karlstad
2022-04-07 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Sunne PÅ PLATS

Brandstationen
2022-02-04 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Brandstationen
2022-03-25 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Brandstationen
2022-06-17 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Hagfors PÅ PLATS

Brandstationen Hagfors
2022-02-18 - 08:00
18 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Brandstationen Hagfors
2022-06-10 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Årjäng PÅ PLATS

Brandstationen
2022-03-04 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Torsby PÅ PLATS

Brandstationen
2022-03-11 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Brandstationen
2022-05-06 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms