Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap är en bra och heltäckande utbildning för alla anställda inom en organisation/ett företag. Utbildningen fungerar även utmärkt för privatpersoner. 

Kursinnehåll

  • Brandförloppet
  • Tidig upptäckt
  • Vad är eld?
  • Rädda, varna, larma, släck
  • Handhavande av brandsläckare
  • Hur släcker du en mindre brand
  • Att arbeta förebyggande
  • Praktisk övning

Målgrupp

Alla anställda på företag eller enskilda privatpersoner.

Kursmål

Målsättningen är att enkelt och övergripande visa vad du behöver tänka på och hur du ska agera om det börjar brinna.


Vänligen kontakta oss för mer information om utbildningen.

Eva Svensson tfn 076-83 63 571, eva.svensson@lbfvarmland.se

Det finns inga kommande kurstillfällen