Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbete. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är dessutom ett krav från lagstiftningen.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning
  • Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
  • Brandförlopp och brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollinstruktioner

Målgrupp

Brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Kursmål

Deltagaren ska efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Pris: 1 895 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Sunne

Brandstationen
2020-11-04 - 08:15
11 platser kvar
1 895 kr exkl. moms

Säffle

Brandstationen
2020-11-18 - 08:15
Inga platser kvar
1 895 kr exkl. moms
Fullbokat

Årjäng

Brandstationen
2020-11-25 - 08:15
7 platser kvar
1 895 kr exkl. moms

Arvika

Arvika Näringslivscentrum
2020-12-09 - 08:15
18 platser kvar
1 895 kr exkl. moms