Våra kurser

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-01-29 08:00
Säffle PÅ PLATS
2 900 kr exkl. moms

Pris: 3 300 kr exkl. moms

Byggnad där ett automatiskt brandlarm är installerat ska regelverket SBF110:8 följas. Brandlarmet skall vara utformat enlighet berörda kravställare som t ex är BBR, Arbetsmiljölagen, LSO, försäkringsbolag, kunder, Räddningstjänst, hyresgäster m fl. För skötsel och underhåll skall det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare), dessa skall ha fått en erforderlig utbildning.

Den här utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Pris: 3 300 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Det finns inga kommande kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen

Tidig defibrillering (D-HLR) kan vara avgörande för överlevnad vid hjärtstopp men tidsfaktorn är avgörande. Därför är det viktigt att komma igång med D-HLR så fort som möjligt. Varje minuts försening till defibrillering minskar möjligheterna att överleva med upp till 10 %. Ambulansen kan ha lång väg att köra eller är ute på andra uppdrag för tillfället. Det som kan hjälpa den som är i nöd är att det finns en hjärtstartare inom räckhåll, och att det finns någon som kan påbörja HLR och veta hur man använder hjärtstartaren. I stort sett vem som helst kan sätta igång livräddande behandling med en hjärtstartare.

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen
/ 3