Våra kurser

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

Pris: 2 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-07 08:00
Karlstad PÅ PLATS
2 900 kr exkl. moms

Pris: 4 500 kr exkl. moms

Byggnad där ett automatiskt brandlarm är installerat ska regelverket SBF110:8 följas. Brandlarmet skall vara utformat enlighet berörda kravställare som t ex är BBR, Arbetsmiljölagen, LSO, försäkringsbolag, kunder, Räddningstjänst, hyresgäster m fl. För skötsel och underhåll skall det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare), dessa skall ha fått en erforderlig utbildning.

Den här utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Pris: 4 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-18 08:00
Arvika PÅ PLATS
4 500 kr exkl. moms

Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning. 

Pris: 3 850 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-21 09:00
Arvika PÅ PLATS
3 850 kr exkl. moms

Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbete. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är dessutom ett krav från lagstiftningen.

Tid: 08.15-12.15

Nästa tillfälle
2022-10-26 08:15
DISTANS
2 500 kr exkl. moms

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har
erforderliga kunskaper. Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan.


Vi genomför inte denna utbildning själva men vi samarbetar med lokalföreningen i Väst som genomför den på distans.


TILL KURSSIDAN OCH ANMÄLAN

Grundläggande brandkunskap är en bra och heltäckande utbildning för alla anställda inom en organisation/ett företag. Utbildningen fungerar även utmärkt för privatpersoner.