Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.


Kursinnehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.
Gäller från 2015-01-01
Certifikat tillhandahålles av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikatet distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka en vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.


I anslutning till utbildningen ska man göra ett certifieringstest. Man gör certifieringstestet via dator, surfplatta eller smartphone som du tar med till utbildningstillfället. Det krävs därför att du i anmälan uppger deltagarnas personliga mobilnummer och /eller mailadress.

Heta Arbeten på distans


Covid-19 innebär att kursdeltagare av olika anledningar kan behöva genomföra sin utbildning på distans. Har du eller ditt företag behov av en sådan lösning hör av dig till Eva Svensson tfn 076-8363 571.


Kursinnehåll

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.


Utbildningen följer de normer och riktlinjer som är framtagna av UKHA, och med godkänt avsteg från praktikdelen.

Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alternativ surfplatta med kamera samt internetuppkoppling. Obligatorisk ID-kontroll.

Deltagarna får innan tillfället en videolänk och instruktioner skickat till sig via e-post. Glöm därför inte att uppge deltagarens e-postadress vid bokning.

OBS! Kurslitteratur skickas med post till deltagarens hemadress.


Kontakta oss om du vill veta mer.

Roger Hesselius, roger.hesselius@karlstad.se, 054-540 28 51
Eva Svensson, eva.svensson@lbfvarmland.se, 076-83 63 571


Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursmål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.


Pris: 2 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Karlstad

Räddningstjänsten
2020-10-23 - 08:00
En plats kvar
2 900 kr exkl. moms
Räddningstjänsten
2020-11-06 - 08:00
11 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Räddningstjänsten
2020-11-13 - 08:00
17 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Arvika

Arvika Näringslivscentrum
2020-11-13 - 08:00
6 platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Arvika Näringslivscentrum
2020-12-11 - 08:00
20 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Torsby

Brandstationen
2020-11-20 - 08:00
Inga platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Fullbokat

Säffle

Brandstationen
2020-11-20 - 08:00
Inga platser kvar
2 900 kr exkl. moms
Fullbokat
Brandstationen
2020-12-18 - 08:00
7 platser kvar
2 900 kr exkl. moms

Sunne

Brandstationen
2020-12-11 - 08:00
18 platser kvar
2 900 kr exkl. moms