Brandfarlig vara, mindre omfattning-Föreståndare

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Kursinnehåll

Innehåll

 • Brandteori och brandförlopp
 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
 • Brandsläckningsutrustning
 • Praktisk brandövning
 • Beredskap vid olyckor

Inga planerade tillfällen. Har du frågor kontakta eva.svensson@lbfvarmland.se

Målgrupp

Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarlig vara av mindre omfattning.
Exempelvis
 • Grund- och gymnasieskolor med kemisalar
 • Industri
 • Hotell
 • Butik med öppen hantering
 • Rutinlaboratorier
 • Vårdcentraler och mindre sjukhus

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.
Deltagarna ska efter utbildningen kunna verka som föreståndare i sin verksamhet och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Arvika PÅ PLATS

Arvika Näringslivscentrum
2022-03-25 - 09:00
20 platser kvar
3 500 kr exkl. moms