D-HLR, Hjärt- och lungräddning och defibrillator

Tidig defibrillering (D-HLR) kan vara avgörande för överlevnad vid hjärtstopp men tidsfaktorn är avgörande. Därför är det viktigt att komma igång med D-HLR så fort som möjligt. Varje minuts försening till defibrillering minskar möjligheterna att överleva med upp till 10 %. Ambulansen kan ha lång väg att köra eller är ute på andra uppdrag för tillfället. Det som kan hjälpa den som är i nöd är att det finns en hjärtstartare inom räckhåll, och att det finns någon som kan påbörja HLR och veta hur man använder hjärtstartaren. I stort sett vem som helst kan sätta igång livräddande behandling med en hjärtstartare.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Varje kursdeltagare får låna en kursbok att läsa in före kursen. Vill man hellre köpa boken så kostar den 175:- . Boken skickas hem eller till din arbetsplats och tas med till kursstart. Varje deltagare får ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomför kurs. 


Kurslängd

3 timmar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot personer som har kunskaper sedan tidigare i HLR. Utbildningen syftar till att ge kunskap om vikten av tidig defibrillering med en hjärtstartare/AED vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. 

Kursmål

Målsättning

  • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
  • Kunna göra HLR med god kvalitet både en och två-livräddarteknik.
  • Kunna använda en halvautomatisk defibrilator på ett säkert och effektivt sätt.
  • Förstå vikten av apparatkontroll och regelbunden träning.

Förkunskaper

Genomgått grundutbildning i HLR inom de senaste 6 månaderna.  Inläst kursbok samt genomgått webbutbildning på: webbutbildning.hlr.nu

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen